Tarjolla olevat sijoituskohteet

Sijoituskohteena kulloinkin olevien lainojen määrä ja tyyppi ovat riippuvaisia yrityslainojen kysynnästä. Avoimet sijoituskohteet ja niiden tiedot ovat nähtävissä rekisteröityneille sijoittajille palvelussamme.

Sijoituskohteeksi hyväksytään lainoja vain Suomeen rekisteröidyiltä yhtiöiltä, joiden luottoluokitus on AAA – A. Keskeisenä rahoitusehtona on arvio yhtiön maksukyvyn säilymisestä hyvällä tasolla koko lainakauden ajan.

Sijoituskohteena olevat yrityslainat voivat olla joko kuukausi-, kertalyhenteisiä tai niiden yhdistelmiä. Kaikkien kolmen lyhennystavan mukaisia lainoja voi olla tarjolla sekä vakuudellisena että vakuudettomana.

Tiedot sijoituskohteista

Tarjoamme rekisteröityneille sijoittajille kattavat ja yhdenmukaiset tiedot jokaisesta sijoituskohteena olevasta yrityslainasta ja lainaa hakeneesta yhtiöstä.

Jokaisesta sijoituskohteena olevasta lainasta on tarjolla kattavat tiedot mm. yrityksen nimi, lainasumma, korko, lainatyyppi, laina-aika, yrityksen luottoluokka, lainan käyttötarkoitus, kuvaus yrityksestä, kuvaus rahoitushankkeesta, kuvaus hankkeen vaikutuksista liiketoimintaan, viimeisin vahvistettu tilinpäätös, kirjanpitoraportit, liiketoimintasuunnitelma, viimeisen kolmen vuoden tuloslaskelmat ja taseet.

Sijoituskohteista on tarjolla myös perustietoasiakirja pdf-muodossa. Perustietoasiakirja noudattaa joukkorahoituslaissa määriteltyä tiedonantovelvollisuutta.

Sijoituskohteiden korko

Ennen lainan avaamista sijoituskohteeksi määritämme yrityksen lainankantokyvyn ja sijoituskohteena olevan yrityslainan koron. Sijoituskohteen korko määritellään sijoitukseen kohdistuvan kokonaisriskin mukaan.

Sijoituskohteena olevan lainan korkoon vaikuttavat yrityksen taloustilanne, luottoluokitus ja mahdolliset lainan vakuudet. Kuukausi- ja kertalyhenteisille lainoille sekä niiden yhdistelmille on olemassa omat riskimäärityksensä ja korkonsa.

Sijoitusautomatiikan hyödyntäminen sijoituskohteiden valinnassa

Sijoitusautomatiikan, eli automaattorin, tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa sijoittajan työtä. Automaattoriin voi halutessaan tehdä sääntöjä palvelussa olevien sijoittamattomien varojen sijoittamiseksi.

Automaattori tarkistaa palveluun tulevat uudet sopivat sijoituskohteet ja sijoittaa sijoitustilille käytössä olevia varoja annettujen sääntöjen mukaisesti. Automaattoria käytettäessä määritellään muun muassa tilille jätettävä saldo (€) ja yksittäisen yhtiön suurin mahdollinen paino sijoitussalkussa (%).

Automaattoriin voi lisäksi luoda sääntöjä luottoluokkien, laina-ajan ja maksimisijoitusumman perusteella.