Yleinen Teollisuusliitto (YTL)

Tiedote

YTL ja Joutsen Rahoitus yhteistyöhön

Yleinen Teollisuusliitto (YTL) ja Joutsen Rahoitus Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen.
Mikäli yrityksenne on YTL:n jäsen, voitte kysyä jäseneduista lisää yhteyshenkilöltänne YTL:ssä.

Joutsen Rahoitus on yhteistyökumppanina myös YTL:n Early Warning -palvelussa, jonka tehtävänä on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteitaan. Early Warning -palvelussa YTL:n kouluttamat ja sertifioimat erityisneuvojat ja uudistajat suunnittelevat yhteistyössä yrittäjän kanssa konkreettisen toimenpideohjelman liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmalla on saavutettu hyviä valtakunnallisia tuloksia.

Yleinen Teollisuusliitto (YTL)

Yleinen Teollisuusliitto (YTL)

Yleinen Teollisuusliitto (YTL) on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto, joka edustaa ja valvoo jäsenyritystensä yhteisiä etuja työmarkkina-asioissa ja elinkeinopolitiikassa. YTL tekee yhteistyötä yritysten, EK:n ja muiden sidosryhmien kanssa jäsenistön toimintaedellytysten parantamiseksi.

www.ytl.fi