Tiedote

Yli 13 miljoonalla eurolla yritysrahoitusta

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Joutsen Rahoituksen sijoittaja-asiakkaat rahoittivat yli 13 miljoonalla eurolla 85 suomalaisten pk-yrityksen lainoja.

Laina- ja sijoituspalveluiden kehittäminen

Joutsen Rahoituksen palvelua ja palvelukonseptia on kehitetty vuoden aikana suurin harppauksin. Asiakaspalveluun on panostettu palkkaamalla kaksi uutta rahoituspäällikköä ja avaamalla sivustolle asiakaspalvelu-chat, joka palvelee arkisin 9–16.

Marraskuussa toimme asiakkaiden toiveesta palveluun uutena lainatuotteena kertalyhenteiset bullet-lainat 3, 6, 9 ja12 kuukauden laina-ajalla. Tammikuusta lähtien olemme tarjonneet laina-asiakkaillemme mahdollisuuden pyytää myös alustavaa lainatarjousta. Tarjous pystytään toimittamaan jopa samana työpäivänä, viimeistään seuraavana. Alustava lainatarjous on asiakkailtamme saanut innostuneen vastaanoton.

Joukkorahoituksesta on tullut valtavirtaa

Monelle rahoitusta tarvitsevalle yritykselle joukkorahoituksesta on viimeisen vuoden aikana tullut varteenotettava rahoitusmuoto. Suomalaisten pk-yritysten kasvun jatkuessa (Pk-yritysbarometri 1/2017) ja pankkien vakuusvaatimusten yhä kiristyessä uskomme kauttamme rahoitettavien yrityslainojen määrän kasvavan vauhdikkaasti myös toisen toimintavuotemme aikana.

Myös sijoittajien näkökulmasta sijoittaminen joukkolainarahoitukseen on viimeisen vuoden aikana noussut todelliseksi vaihtoehdoksi muiden sijoitusmuotojen ohelle. Yksi sijoittajien kiinnostusta lisäävä tekijä on ollut uusi viime vuoden lopulla voimaan tullut joukkorahoituslaki.

Joukkorahoituksella on saavuttanut virallisen aseman rahoitusmuotona

Uuden joukkorahoituslain tarkoituksena tehdä sijoitusvertailu entistä helpommaksi ja lisätä näin alan uskottavuutta, ja sitä kautta lisätä pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Joutsen Rahoitus oli yksi seitsemästä joukkorahoituslupaa hakeneesta yrityksestä, ja toimii toistaiseksi Finanssivalvonnan myöntämällä väliaikaisella toimiluvalla kunnes lupahakemukset saadaan käsiteltyä.

Sijoittajille olemme tarjonnet joulukuun puolivälistä alkaen joukkorahoituslain asetuksen mukaisen perustietoasiakirjan jokaisesta sijoituskohteesta – ensimmäisenä suomalaisena joukkorahoitusyrityksenä.

Lainsäätäjien ohella valtion muutkin toimielimet ovat alkaneet huomioida joukkorahoituksen toiminnassaan. Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2016 lopulla arvion joukkorahoituksen tilasta sekä kasvuennusteen vuodelle 2017, joka lupailee toimialalle noin 100 prosentin kasvua. Tavoitteenamme on kasvaa toimialan keskiarvoa nopeammin.